top of page

Místo našich tréninků do 17. 9. 2018

Krašovská aktivity centrum Plzeň
Krašovská 30, Plzeň
  • Facebook App Icon
  • Twitter Classic
  • Google+ App Icon
Od září 2018 budou tréninky probíhat v Krašovská 30, Plzeň 

Your details were sent successfully!

bottom of page