Informace pro rodiče a tanečníky - sezóna 2021/2022

Taneční škola Dance Nation Plzeň trénuje s dětmi již od 3 let. Všechny děti trénují 2x - 3x týdně. Nesoutěžní týmy mohou trénovat i 1 x týdně. Níže naleznete rozpis tréninků, rozdělení dětí podle roku narození, ceník a další důležité informace. 

Tréninky budou probíhat od 13. 9. 2021 v Krašovská Aktivity Plzeň - Krašovská 30, Plzeň. 

Informace k platbám

 

Veškeré platby proveďte na účet:

Číslo účtu: 282910474/0300

 

Jako variabilní symbol: prvních 6 čísel rodného čísla 

 

Do poznámky uveďte jméno a příjmení tanečníka.

Vše je nutno při platbě vyplnit!!!!

Hobby týmy - nesoutěžní 

Baby
Baby Disco Tým (BDT)

Rok narození 2015, 2016, 2017, 2018

Úterý      15:30 - 16:30   Sál B 24, A18

Čtvrtek   15:30 - 16:30   Sál B24, A 18

Nesoutěžní tancování

Cena za pololetí: 2 400,- Kč

Cena za 1 x týdně: 1700,- Kč

Hobby Disco team

Rok narození 2013 - 2004

Úterý      16:30 - 18:00   Sál B 24

Nesoutěžní tancování 

Cena za pololetí: 1 700,- Kč

Ellenka 1.gif

Soutěžní týmy pro rok 2021/2022 

Mini soutěžní tým

Rok narození (2013), 2014, 2015, 2016

Úterý     16:30 - 18:00   Sál A A23

Čtvrtek  16:30 - 18:00   A 23 + A 26

Cena za pololetí út + čt: 2 900,- Kč

Děti soutěžní tým


Rok narození 2013, 2012, 2011, 2010

Pondělí  16:00 - 18:00   Hala Krašovská

Středa    16:00 - 18:00   Sál B 24, A2, A26

Cena za pololetí: 3 300,- Kč

 

Junioři soutěžní tým

Rok narození 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

Pondělí  16:00 - 18:00   Hala Krašovská

Středa    16:30 - 18:30   B24

 

Cena za pololetí: 3 300,- Kč

 

Soutěžní týmy pro rok 2021/2022  

Doplňující páteční hodiny

Rok narození 2013 - 2004

Pátek 16:30 - 18:30  Sál B24

Nepovinný trénink

Dvě hodiny taneční techniky, diska a různých tanečních stylů. Na tyto tréninky jezdí i externí lektoři a trenéři z ČR. 

Cena za pololetí: 1 100,- Kč 

Gymnastika a akrobacie

Rok narození 2012 - 2004

Úterý 15:30 - 17:00  Sál A2

Nepovinný trénink

Trénink zaměřen na gymnastiku a akrobacii. 

Cena za pololetí: 1 300,- Kč